Senedd Reform Welsh

  • Current Diwygio'r Senedd
  • Your details
Ydych chi'n cytuno â chynlluniau Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer yr Aelodau yn Senedd Cymru o 60 i 96?
Ticiwch y blwch priodol 
Pa mor fodlon ydych ar berfformiad Llywodraeth Cymru yn gyffredinol?
Ticiwch y blwch priodol - 0 yw anfodlon iawn a 10 yw hynod fodlon
Pa mor fodlon ydych ar berfformiad eich cynrychiolwyr etholedig yn Senedd Cymru?
Ticiwch y blwch priodol - 0 yw anfodlon iawn a 10 yw hynod fodlon
A ydych yn meddwl y dylai Senedd Cymru gael mwy neu lai o bwerau?
Ticiwch y blwch priodol
Pa dri o'r materion CENEDLAETHOL hyn sydd bwysicaf i chi a'ch teulu?
Arall (nodwch):
Pa dri o'r materion LLEOL hyn sydd bwysicaf i chi a'ch teulu?
Arall (nodwch):